imageP3

De sociale rol

timmermans
 | 

“De deurwaarder aan de deur” hoeft niet altijd rampzalige gevolgen te hebben voor de betalingsplichtige of voor de veroordeelde vennootschap. Dikwijls is het een allereerste contact van de veroordeelde met justitie. De gerechtsdeurwaarder zal dan een bemiddelende rol te spelen, en hij zal de tegenpartij op haar plichten èn op haar rechten wijzen.

(more…)

(Meer Lezen)
imageP2

Het sekwester: een vergeten procedure?

timmermans
 | 

In allerlei dringende procedures, waarbij een voorwerp, goed of goederen moeten in bewaring genomen worden, volstaan soms de wettelijke regels inzake bewarend beslag niet. In deze gevallen kan het aangewezen zijn, al dan niet additioneel aan de procedure van beslagname, om de gerechtsdeurwaarder als sekwester te laten aanstellen.

(more…)

(Meer Lezen)
imageP11

De procedure van invordering van onbetwiste geldschulden

timmermans
 | 

Sedert 02 juli 2016 bestaat er een nieuwe procedure om uw debiteurenbeheer vlotter en goedkoper te doen verlopen.

Welke schuldvorderingen ?

Elke onbetwiste B2B geldschuld die op de dag van de aanmaning vaststaand en opeisbaar is.

Zowel de eiser als de tegenpartij moeten dus een ondernemingsnummer hebben en er mag geen betwisting zijn over de factuur.

Uw advocaat is hierin ‘eerste rechter’: hij zal nakijken of uw dossier voldoet aan de wettelijke voorwaarden, zorgen voor de nodige stukken, en een opdracht tot Inning van Onbetwiste Schulden aan mijn kantoor overmaken.

(more…)

(Meer Lezen)