Diensten

Andere taken

Daarnaast kan de gerechtsdeurwaarder ook andere gerechtelijke mandaten waarnemen. Zo kunnen wij aangesteld worden als schuldbemiddelaar in het kader van een procedure collectieve schuldenregeling, als voorlopig bewindvoerder voor een persoon die onbekwaam verklaard is, als ondernemingsbemiddelaar of gerechtsmandataris in het kader van de WCO-wetgeving, als sekwester, als pandverzilveraar, etc.

Indien u als schuldeiser goed geïnformeerd wil zijn of een procedure tegen uw schuldenaar wel vruchten zal afwerpen, kan u de gerechtsdeurwaarder verzoeken om een solvabiliteitsonderzoek uit te voeren van een onderneming of een natuurlijke persoon.

Heb je vragen of graag een afspraak?

Contacteer ons