Diensten

Minnelijke invordering

De tweede paragraaf van artikel 519 Ger.W. geeft een opsomming van andere bevoegdheden van de gerechtsdeurwaarder. Dit zijn activiteiten waarvoor wij geen wettelijke monopoliebevoegdheid bezitten, en waarvoor wij dan ook niet verplicht zijn om ons ambt te verlenen. Een gerechtsdeurwaarder kan uiteraard de invordering van uw schulden op minnelijke wijze verzekeren, met inachtneming van de geldende wetgeving.

Wij zullen uw schuldenaar vooreerst een of meer aanmaningen sturen.

Indien gewenst volgt dan een solvabiliteitsonderzoek, zodat u goed geïnformeerd bent om te beslissen of u al dan niet tot dagvaarding of aanmaning B2B overgaat.

Heb je vragen of graag een afspraak?

Contacteer ons