FAQ

BTW

Sedert 1 januari 2012 is de gerechtsdeurwaarder in België onderworpen aan de btw-wetgeving. Behoudens de wettelijk voorziene uitzonderingen moeten wij dan ook btw aanrekenen op onze erelonen en kosten.

Het is de opdrachtgever die de btw dient te betalen, na factuur van de deurwaarder. In principe zullen wij bij het terugzenden van een opdracht die voldaan is, de stukken aan de advocaat overmaken, met een factuur (inclusief btw) ten opzichte van de opdrachtgever.  Deze kan dan ook de btw recupereren.

Het is van belang te weten dat, indien u een schuld betaalt aan de gerechts-deurwaarder in hoofdsom, interesten en uitvoeringskosten (met btw), u hiervoor GEEN factuur zal ontvangen.

De schuldenaar is in het kader van de btw-wetgeving immers een derde die hierop geen aanspraak kan maken. De gerechtsdeurwaarder kan enkel aan de verzoekende partij factureren, die volgens de btw-wetgeving als enige kan gekwalificeerd worden als ‘medecontractant’.

Heb je vragen of graag een afspraak?

Contacteer ons