Over ons

Onze pluspunten

Opdrachten

Onze opdrachtgevers zijn het Openbaar Ministerie, Vlaamse en Waalse overheid, advocaten, notarissen, overheidsbedrijven, vennootschappen en particulieren.

Om deze verscheidenheid aan opdrachten en taken het hoofd te bieden, volgen de gerechtsdeurwaarder en ook zijn medewerkers permanente opleidingen.

Proceseconomisch invorderen

Vanuit de bekommernis om zowel opdrachtgever als tegenpartij niet in een spiraal van nutteloze kosten te duwen, zullen wij trachten een oplossing te bieden die voor iedere partij haalbaar en betaalbaar is.

Daarom is het nuttig om vooraf een solvabiliteitsonderzoek aan te vragen. In geval van tekenen die wijzen op insolvabiliteit van de debiteur, kan u samen met ons kantoor overleggen welke de meest economische weg is om alsnog voldaan te worden.

Territoriale bevoegdheid

Gerechtsdeurwaarder Robrecht Timmermans is territoriaal bevoegd in het arrondissement Oost-Vlaanderen. De grenzen van het arrondissement vallen samen met de provinciegrenzen.

Indien u een opdracht heeft waarbij de andere partij in een andere provincie woont of haar zetel heeft, kan u evengoed bij ons kantoor terecht.

Evenzo indien de andere partij buiten de taalgrens woont of in het buitenland : wij werken samen met confraters in het ganse land en in het buitenland.

Vertaling F/N of F/N

Wij zorgen voor vertaling van uw stukken, en -gratis- vertaling van alle verdere correspondentie, ook al verloopt die in een andere landstaal.

De gerechtsdeurwaarder behaalde zijn diploma tweetaligheid, en mag perfect zelf juridische stukken vertalen van of naar het Frans en ondertekenen ‘voor eensluidende vertaling’, tegen het wettelijk bepaalde tarief.

Medewerkers op het kantoor zullen eveneens de rechtzoekende in zijn of haar eigen taal ten dienste zijn.

Netwerk van gerechtsdeurwaarders

Wij werken met een beproefd netwerk in gans België, met gerechtsdeurwaarders die er dezelfde standaard en normen op naleven. Een doorzending van uw opdracht buiten de grenzen van het arrondissement kost u niets meer. De kosten van klaarmaken van gerechtelijke stukken worden gedeeld. U kan kiezen of wij het dossier verder blijven opvolgen, dan wel of u verder rechtstreeks met onze partner communiceert.

Samenwerking met kantoor Oudenaarde

Om het netwerk optimaal te benutten en de schuldeisers snellere en betere service te bieden, werken we sinds enige jaren nauw samen met gerechtsdeurwaarder Antoon COPPITTERS te Oudenaarde.

Elke opdracht die aan gerechtsdeurwaarder COPPITTERS is overgemaakt, wordt samen besproken om een optimale opvolging te garanderen, en vervolgens in het kantoor te RONSE
administratief gecentraliseerd. De gerechtsdeurwaarders vullen elkaar aan, en overleggen om hun gemeenschappelijke juridische ervaring te delen.

Heb je vragen of graag een afspraak?

Contacteer ons