FAQ

Deontologie

De gerechtsdeurwaarder is ambtenaar, door de Koning benoemd, maar tevens beoefenaar van een vrij beroep.

Als hij de regels overtreedt, kan hij gestraft worden.

Indien u oneerlijk behandeld werd of onterecht aangesproken door een gerechtsdeurwaarder, kan u klacht neerleggen.

“Meer lezen” :

  1. Klacht neerleggen bij de arrondissementskamer.

Voor het arrondissement Oost-Vlaanderen, kan dat bij de syndicus via de site http://ovlgdw.be/ of rechtstreeks bij de syndicus op syndicus@ovlgdw.be
Uw klacht zal behandeld worden door de verslaggever van de Arrondissementsraad, die deze verplicht moet voorleggen aan de ganse Raad der Gerechtsdeurwaarder van Oost-Vlaanderen.
U zal op de hoogte gebracht worden van een eventuele sanctie door de verslaggever.

  1. Klacht neerleggen bij de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders.

Dat kan via de site https://www.gerechtsdeurwaarders.be/

  1. Indien u een schadevergoeding wenst of dat de gerechtsdeurwaarder een eventuele fout rechtzet, kan u zich wenden tot de beslagrechter.

Deze is bevoegd voor de invordering, de aanrekening van kosten, toepassing van het wettelijk tarief en van de termijnen die de gerechtsdeurwaarders moeten respecteren.

U kan zich best vooraf wenden tot uw advocaat.

Heb je vragen of graag een afspraak?

Contacteer ons