Diensten

Vaststellingen

De gerechtsdeurwaarder maakt van de vaststelling van materiële feiten een proces-verbaal op, op verzoek van particulieren, vennootschappen of op verzoek van de rechtbank.

Gerechtsdeurwaarder Timmermans of zijn plaatsvervanger zal al het mogelijke in het werk stellen om u zo snel mogelijk een proces-verbaal van vaststelling te bezorgen.  Wij weten dat de feiten ernstig zijn en dringend opvolging vragen.  Daarom zorgen wij voor een zeer snelle interventie en spoedige levering van uw proces-verbaal.

Het moet gaan over zuiver materiële feiten; wij kunnen geen advies uitbrengen omtrent de oorzaken en de gevolgen die uit de vast te stellen feiten zouden kunnen voortvloeien.

Zo worden wij dikwijls gevraagd voor snelle vaststellingen, in geschillen bij bouwwerven, niet-afgewerkte bouwplaatsen, oplevering buiten termijn, laattijdige afwerking van de werf, belemmering van toegankelijkheid, sms-teksten op gsm, burengeschillen etc…

Het voordeel van een snelle feitelijke vaststelling met vaste datum is dat u als bouwheer, aannemer of onderaannemer, dadelijk terug aan de slag kan zonder een expertise van uw verzekering af te wachten.

Het proces-verbaal dat opgesteld wordt, al dan niet met foto-materiaal,  is authentiek wat betreft de materiële feiten en gegevens die de gerechtsdeurwaarder zintuiglijk kan waarnemen.

De kosten zijn afhankelijk van de afstand, de tijd ter plaatse, en de tijd voor de redactie van het proces-verbaal.  Kosten worden in principe op voorhand berekend en u zal het kantoor provisioneren.

Voor de vaststelling van vermoeden van overspel, zal u eerst via uw advocaat een verzoekschrift moeten neerleggen.  De voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg zal dan een gerechtsdeurwaarder aanstellen, gebruikelijk diegene die in hetzelfde kanton werkzaam is.  U spreekt dan verder af voor het meest geschikte ogenblik, rechtstreeks met de aangeduide gerechtsdeurwaarder, of via uw advocaat of via uw privé-detective.

Heb je vragen of graag een afspraak?

Contacteer ons