FAQ

De arrondissementskamer

In elk der 12 gerechtelijke arrondissementen is er een Arrondissementskamer van Gerechtsdeurwaarders. Dit is een orgaan met rechtspersoonlijkheid, samengesteld uit de gerechtsdeurwaarders die hun werkingsgebied hebben in dat arrondissement én de kandidaat-gerechtsdeurwaarders welke zich hebben aangesloten bij die Arrondissementskamer.

Kandidaat-gerechtsdeurwaarders dienen zich immers aan te sluiten bij de Arrondissementskamer van het gerechtelijke arrondissement alwaar zij voornamelijk werkzaam zijn.

Elk der Arrondissementskamers wordt beheerd door een Raad. De voornaamste taken van de Raad zijn de orde en de tucht onder de gerechtsdeurwaarders en de aangesloten kandidaat-gerechtsdeurwaarders te handhaven en klachten tegen haar leden te onderzoeken om deze eventueel door te verwijzen naar de tuchtcommissie

Heb je vragen of graag een afspraak?

Contacteer ons